Tranh gạo phong cảnh

Tranh gạo phong cảnh là một loại tranh nghệ thuật xuất hiện ở việt nam khoảng 8 - 10 năm, với thời gian này thì tranh gạo không phải là mới nhưng có rất nhiều người chưa nghe và biết đến tranh gạo do dòng tranh này chưa thực sự được phổ biến.

Tranh gạo nói chung và tranh gạo phong cảnh nói riêng chủ yếu được các công ty lựa chọn làm quà  tặng cho người nước ngoài, với sự tinh tế độc đáo và lạ mắt và hơn nữa tranh gạo rất "Việt Nam" vì hạt gạo vốn sẵn có của nền nông nghiệp nước nhà.

Thiếu nữ và hoa sen

Thiếu nữ và hoa sen

Mã : TPC-126

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Cửu ngư quần hội

Cửu ngư quần hội

Mã : TPC-125

Size : 40x60cm

Giá: Liên hệ

Thuận buồm xuôi gió

Thuận buồm xuôi gió

Mã : TGPC-040

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh tặng thầy cô

Tranh tặng thầy cô

Mã : TGPC-108

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh sông nước VN

Tranh phong cảnh sông nước VN

Mã : TGPC-106

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Thiếu nữ và thuyền buồm

Thiếu nữ và thuyền buồm

Mã : TGPC-104

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo mã đáo thành công| Tranh đặt

Tranh gạo mã đáo thành công| Tranh đặt

Mã : THD-014

Size : 80x120cm

Giá: Liên hệ

Thuận buồm xuôi gió mẫu khách đặt

Thuận buồm xuôi gió mẫu khách đặt

Mã : TGPC-111

Size : 80x130cm

Giá: Liên hệ

Tranh đặt Hogamex

Tranh đặt Hogamex

Mã : TGYC-001

Size : 35x60cm

Giá: Liên hệ

Bản đồ Việt Nam

Bản đồ Việt Nam

Mã : TGPC-110

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Thiếu nữ áo dài- Mẫu khách đặt

Thiếu nữ áo dài- Mẫu khách đặt

Mã : TGPC-109

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Hoa Sen

Tranh gạo Hoa Sen

Mã : TGPC-107

Size : 40x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo áo dài và bản đồ Việt Nam

Tranh gạo áo dài và bản đồ Việt Nam

Mã : TPC-138

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh chiều quê hương

Tranh gạo phong cảnh chiều quê hương

Mã : TPC-139

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh bản đồ VN

Tranh bản đồ VN

Mã : TPC-142

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tháp rùa HN size nhỏ

Tháp rùa HN size nhỏ

Mã : TGPC-105

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Quà tặng thầy cô| Tranh gạo tri ân thầy cô

Quà tặng thầy cô| Tranh gạo tri ân thầy cô

Mã : TGPC-101

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Tri ân thầy cô

Tranh gạo Tri ân thầy cô

Mã : TTP-03

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Quà tặng 20/11| Tranh gạo tri ân

Quà tặng 20/11| Tranh gạo tri ân

Mã : TGPC-103

Size : cm

Giá: Liên hệ

Thiếu nữ đạp xe

Thiếu nữ đạp xe

Mã : TPC-144

Size : 25x25cm

Giá: Liên hệ