Tranh gạo phong cảnh

Tranh gạo phong cảnh là một loại tranh nghệ thuật xuất hiện ở việt nam khoảng 8 - 10 năm, với thời gian này thì tranh gạo không phải là mới nhưng có rất nhiều người chưa nghe và biết đến tranh gạo do dòng tranh này chưa thực sự được phổ biến.

Tranh gạo nói chung và tranh gạo phong cảnh nói riêng chủ yếu được các công ty lựa chọn làm quà  tặng cho người nước ngoài, với sự tinh tế độc đáo và lạ mắt và hơn nữa tranh gạo rất "Việt Nam" vì hạt gạo vốn sẵn có của nền nông nghiệp nước nhà.

Tranh Hoa Sen

Tranh Hoa Sen

Mã : TGPC-116

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Chùa Một Cột khổ nhỏ

Tranh gạo Chùa Một Cột khổ nhỏ

Mã : TGPC-118

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh trường Tiểu học Nghĩa Tân

Tranh trường Tiểu học Nghĩa Tân

Mã : THD-038

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh  TGPC010

Tranh gạo phong cảnh TGPC010

Mã : TPC-010

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh Việt Nam TGPC02

Tranh phong cảnh Việt Nam TGPC02

Mã : TGPC-02

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Cô gái áo dài Việt nam TPC017

Cô gái áo dài Việt nam TPC017

Mã : TPC-17

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Tháp rùa Hà Nội TPC105

Tháp rùa Hà Nội TPC105

Mã : TGPC-105

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Thuận buồm xuôi gió TPC111

Thuận buồm xuôi gió TPC111

Mã : TGPC-111

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh Tri Ân Thầy Cô

Tranh Tri Ân Thầy Cô

Mã : TTP-119

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh TPC150

Tranh phong cảnh TPC150

Mã : TPC-150

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo cô gái áo dài và bản đồ

Tranh gạo cô gái áo dài và bản đồ

Mã : TGVP-164

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh TPC149

Tranh gạo phong cảnh TPC149

Mã : TPC-149

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo cô gái áo dài TPC146

Tranh gạo cô gái áo dài TPC146

Mã : TPC-146

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo hoa sen TPC157

Tranh gạo hoa sen TPC157

Mã : TPC-157

Size : 25x25cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh TPC145

Tranh phong cảnh TPC145

Mã : TPC-145

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Nhà thờ Đức Bà

Nhà thờ Đức Bà

Mã : TPC-144

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh TPC142

Tranh phong cảnh TPC142

Mã : TPC-142

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh Chợ Bến Thành

Tranh Chợ Bến Thành

Mã : TPC-141

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh TPC141

Tranh gạo phong cảnh TPC141

Mã : TPC-141

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh Việt Nam TPC140

Tranh phong cảnh Việt Nam TPC140

Mã : TPC-140

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ