Tranh gạo phong cảnh

Tranh gạo phong cảnh là một loại tranh nghệ thuật xuất hiện ở việt nam khoảng 8 - 10 năm, với thời gian này thì tranh gạo không phải là mới nhưng có rất nhiều người chưa nghe và biết đến tranh gạo do dòng tranh này chưa thực sự được phổ biến.

Tranh gạo nói chung và tranh gạo phong cảnh nói riêng chủ yếu được các công ty lựa chọn làm quà  tặng cho người nước ngoài, với sự tinh tế độc đáo và lạ mắt và hơn nữa tranh gạo rất "Việt Nam" vì hạt gạo vốn sẵn có của nền nông nghiệp nước nhà.

Tranh gạo mùa gặt

Tranh gạo mùa gặt

Mã : TPC-139

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh làng quê| Tranh gạo mùa gặt

Tranh gạo phong cảnh làng quê| Tranh gạo mùa gặt

Mã : TPC-155

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh đặt nhà hát lớn Hà Nội

Tranh đặt nhà hát lớn Hà Nội

Mã : THD-021

Size : 50x70cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo mã đáo thành công

Tranh gạo mã đáo thành công

Mã : THD-022

Size : 70x100cm

Giá: Liên hệ

Tranh Chùa Một Cột

Tranh Chùa Một Cột

Mã : TPC-156

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo cầu Tràng Tiền

Tranh gạo cầu Tràng Tiền

Mã : TPC-158

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Họp chợ quê

Họp chợ quê

Mã : TPC-148

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh sông nước VN

Tranh gạo phong cảnh sông nước VN

Mã : TPC-129

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo hoa sen

Tranh gạo hoa sen

Mã : THD-018

Size : 25x25cm

Giá: Liên hệ

Áo dài và quê hương

Áo dài và quê hương

Mã : TPC-09

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh trận cờ lau

Tranh trận cờ lau

Mã : TPC-160

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh sông nước

Tranh phong cảnh sông nước

Mã : TPC-161

Size : 40x70cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh sông nước VN

Tranh phong cảnh sông nước VN

Mã : TPC-162

Size : 35x70cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo hoa sen

Tranh gạo hoa sen

Mã : TPC-163

Size : 40x60cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh TGPC168

Tranh gạo phong cảnh TGPC168

Mã : TGPC-168

Size : cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Bản đồ VN khổ nhỏ

Tranh gạo Bản đồ VN khổ nhỏ

Mã : TPC-152

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Chợ Bến Thành

Tranh gạo Chợ Bến Thành

Mã : TPC-130

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo cô gái áo dài Việt Nam

Tranh gạo cô gái áo dài Việt Nam

Mã : TPC-159

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Ruộng bậc thang khổ nhỏ

Ruộng bậc thang khổ nhỏ

Mã : TGPC-108

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh quê hương VN TPC106

Tranh phong cảnh quê hương VN TPC106

Mã : TGPC-106

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ