Tranh gạo phong cảnh

Tranh gạo phong cảnh là một loại tranh nghệ thuật xuất hiện ở việt nam khoảng 8 - 10 năm, với thời gian này thì tranh gạo không phải là mới nhưng có rất nhiều người chưa nghe và biết đến tranh gạo do dòng tranh này chưa thực sự được phổ biến.

Tranh gạo nói chung và tranh gạo phong cảnh nói riêng chủ yếu được các công ty lựa chọn làm quà  tặng cho người nước ngoài, với sự tinh tế độc đáo và lạ mắt và hơn nữa tranh gạo rất "Việt Nam" vì hạt gạo vốn sẵn có của nền nông nghiệp nước nhà.

Tranh gạo mã đáo thành công

Tranh gạo mã đáo thành công

Mã : THD-022

Size : 70x100cm

Giá: Liên hệ

Tranh Chùa Một Cột

Tranh Chùa Một Cột

Mã : TPC-156

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh

Tranh phong cảnh

Mã : TPC-164

Size : 25x35cm

Giá: Liên hệ

Tranh thủy mặc

Tranh thủy mặc

Mã : TPC-184

Size : 80x120cm

Giá: Liên hệ

Gánh bước

Gánh bước

Mã : TPC-185

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo hoa sen khổ nhỏ

Tranh gạo hoa sen khổ nhỏ

Mã : TPC-157

Size : 25x25cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo cầu Tràng Tiền

Tranh gạo cầu Tràng Tiền

Mã : TPC-158

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh trận cờ lau

Tranh trận cờ lau

Mã : TPC-160

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Áo dài và sông quê hương

Áo dài và sông quê hương

Mã : TPC-14

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo hoa sen

Tranh gạo hoa sen

Mã : TPC-04

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo mùa gặt

Tranh gạo mùa gặt

Mã : TPC-139

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh sông nước

Tranh phong cảnh sông nước

Mã : TPC-161

Size : 40x70cm

Giá: Liên hệ

Tranh phong cảnh sông nước VN

Tranh phong cảnh sông nước VN

Mã : TPC-162

Size : 35x70cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo hoa sen

Tranh gạo hoa sen

Mã : TPC-163

Size : 40x60cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo cô gái áo dài Việt Nam

Tranh gạo cô gái áo dài Việt Nam

Mã : TPC-159

Size : 30x30cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Nhà Thờ Đức Bà

Tranh gạo Nhà Thờ Đức Bà

Mã : TGPC-165

Size : 20x30cm

Giá: Liên hệ

tranh gạo cậu bé chăn trâu

tranh gạo cậu bé chăn trâu

Mã : TPC-141

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo phong cảnh làng quê| Tranh gạo mùa gặt

Tranh gạo phong cảnh làng quê| Tranh gạo mùa gặt

Mã : TPC-155

Size : 30x40cm

Giá: Liên hệ

Tranh gạo Chợ Bến Thành

Tranh gạo Chợ Bến Thành

Mã : TPC-130

Size : 35x50cm

Giá: Liên hệ

Tranh thư pháp chữ Nhẫn

Tranh thư pháp chữ Nhẫn

Mã : TGTP-0100

Size : 50x70cm

Giá: Liên hệ